ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดก้อนฟางเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 7 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 42 คน
ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดก้อนฟางเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 7 เครื่อง

http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/09/20210918134541_77523.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/09/20210918134311_74504.pdf