ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดก้อนฟางเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน ๗ เครื่อง ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 34 คน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดก้อนฟางเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน ๗ เครื่อง ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดก้อนฟางเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน ๗ เครื่อง ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135751_31150.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135735_32928.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135721_49673.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135709_55695.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135659_46960.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135650_18420.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135633_57883.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135616_57599.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135607_37333.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135555_23672.pdf
http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/10/20211015135120_25466.pdf