จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

หมายเหตุ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567  สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ยังไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ เกิน 500,000 บาท