ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 สิงหาคม 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 215 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา


http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2021/08/20210824125219_40015.pdf