กล้วยหอมทองยัดเยียด
กล้วยหอมทองยัดเยียด
หมวดหมู่
: พืชสวน
กล้วยหอมทองยัดเยียด (รหัสโอทอป 56020010565005) สินค้าเกษตร OTOP ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา อร่อยกรอบอย่างละเมียด ด้วยกล้วยยัดเยียดหอมทอง ถุงใหญ่ 200 กรัม ราคา 50 บาท
ราคา 50 บาท
จำนวน