กระทู้ถาม-ตอบ

กฎ กติกา และมารยาท

  1. กระดานสนทนานี้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้-ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ผู้ใช้งานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกามารยาท
  2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบัน ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ ในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
  3. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น
  5. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสีย ความขัดแย้ง ระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
  6. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  7. ห้ามใช้กระดานสนทนานี้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
  8. โปรดงดเว้นการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
  9. ผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ หรือ แก้ไข ทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

กระทู้ใหม่