ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Agricultural Extension Office


เลขที่ 316 หมู่ 11 ถนนนครสวรรค์-เชียงราย ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

0-5488-7050

0-5488-7051

phayao@doae.go.th