ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 26 คน
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565

วันที่ 11, 12 และ 18 พฤษภาคม 2565 นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวชิชานา จันทร์ปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า จัดฐานเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตร จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานอำเภอละ 50 ราย ณ ศพก.หลัก อำเภอปง, ศพก.หลัก อำเภอเชียงม่วน และศพก.เครือข่าย อำเภอภูยามยาว ตามลำดับ