ร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 22 คน
ร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

  วันอังคาร ที่​ 17 ​พฤษภาคม​ 2565​ เวลา​ 08.30 ​น.​ นายสวัสดิ์​ กะ​รัตน์ ​เกษตร​จังหวัด​พะเยา ​ได้​มอบ​หมา​ยให้​ นายนฤมิต สมัคร​ หัวหน้า​กลุ่​มส่​ง​เสริม​และพัฒ​นา​เกษตรกร​ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา