ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืช จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 104 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืช จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืช จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นเพื่อลดการเผาอย่างยั่งยืน