ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมหลักบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 207 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมหลักบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก