จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประเภท เรื่อง ดาว์นโหลด
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมาจัดงานวันข้าวหอมมะลิ) Download
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรประจำตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการแปรรูปข้าว (พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จัดซื้อวัสดุเลี้ยงผึ้ง) Download
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จัดซื้อกล้าไผ่และปุ๋ยเคมี) Download
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงคลาดสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคถณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมาออกแบบและติดตั้งบูทจำหน่ายสินค้าปลอดภัย) Download
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมาจัดทำโรงเรือนแบบน๊อคดาวน์) Download
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์            (e-bidding) การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงคลาดสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคถณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน Download
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ร่างประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงคลาดสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคถณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน Download
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรประจำตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน Download
๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศจังหวัดพะเยา ยกเลิกโครงการ การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวย ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAPอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร่าง ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร่าง เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ ระดับ ๓-๔ สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ ระดับ ๓-๔ สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Download
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตารางแสดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่าง ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่าง เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP อินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Download
๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศยกเลิก ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรประจำตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download