เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอปง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 159 คน