ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 177 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ขอแจ้งประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดดังต่อไปนี้