ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 53 คน
 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนฤมิต สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับนายดนัย ตรวจงูเหลือม เกษตรอำเภอเชียงคำ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 โดยมีนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมนำทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ