เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 24 คน
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2022/06/20220614112218_24581.pdf