เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 20 คน
เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับ
นายวรฤทธิ์ ตั๋นเต็ม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด จังหวัดพะเยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ดังกล่าว