ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ) จำนวน ๕ รายการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 86 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ) จำนวน ๕ รายการ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ) จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนิน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมที่ ๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตลำไยโดยวิธีคัดเลือก