ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 83 คน
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสวัสดิ์  กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ จำนวน 20 กลุ่ม งบประมาณโครงการ 55,460,409 บาท