ประกาศจังหวัดพะเยา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 76 คน

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564


(download) http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/