การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด (จังหวัดพะเยา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 171 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด (จังหวัดพะเยา)

วันอังคารที่​ 6 ตุลาคม ​2563 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์​  กะ​รัตน์​ เกษตร​จังหวัด​พะเยา​ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด (จังหวัดพะเยา) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบ เกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15,177 ครัวเรือน พื้นที่ 78,990.25 ไร่  https://www.facebook.com/www.phayao.doae.go.th/posts/1028512740910387