ข้าวหอมมะลิแท้ 100%
ข้าวหอมมะลิแท้ 100%
หมวดหมู่
: พืชไร่
ข้าวหอมมะลิ (รหัสโอทอป 56020010665059) สินค้า OTOP เกษตร จากตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ราคา 300 บาท
จำนวน