ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ปลอดสารพิษ
ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ปลอดสารพิษ
หมวดหมู่
: พืชไร่
ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ปลอดสารพิษ สินค้าเกษตร OTOP จากชาวบ้าน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ราคา 500 บาท
จำนวน